Atlas roślin wodnych cz. I  - Strefa toni wodnej 

Rośliny swobodnie pływające.

Rzęsa trójrowkowa (Lemna trisulca) rycina - fig. B i C
Rzęsa drobna (Lemna minor) rycina - fig. D
Rzęsa garbata (Lemna gibba) rycina fig. E

Powiększ

Gromada           :  Magnoliophyta  (Nasienne) 
Podgromada     : 
Angiospermae  (Okrytozalążkowe)  
Klasa                  :
 Monocotyledoneae (Jednoliścienne) 
Rząd                   : 
Arales (Obrazkowce) 
Rodzina             : Lemnaceae (Rzęsowate)

 

Opis rodziny.

  Rzęsowate (Lemnaceae), rodzina  liczy ok. 30 gatunków zamieszkujących zbiorniki wodne całego świata. Są to rośliny o bardzo silnie zredukowanych (do plechowatych, płaskich lub kulistych członów), pędach bez liści i łodyg, a czasem i bez korzeni. Brak także tkanek przewodzących. Kwiaty - wytwarzane bardzo rzadko, rzęsowate bowiem rozmnażają się nader łatwo wegetatywnie - są silnie uproszczone, rozdzielnopłciowe i zupełnie pozbawione okwiatu. Męskie mają po prostu 1 lub (rzadziej) 2 pręciki, żeńskie zaś 1 słupek. kilka takich kwiatów zebranych jest w kwiatostan, u pewnych przedstawicieli otoczony początkowo błoniastą okrywa, która uważa się za szczątkową pochwę. Cały taki kwiatostan pogrążony jest w ciele rośliny. Owoc, wytwarzany bardzo rzadko, ma charakter mieszka. We florze polskiej z rodziny rzęsowatych występuje 5 gatunków należących do 3 rodzajów. Do najpospolitszych należą : rzęsa trójrowkowa (Lemna trisulca) (rycina fig. B) i rzęsa drobna (Lemna minor) (rycina fig. D) o płaskich członach, występujące w zbiornikach wód stojących i wolno płynących w kraju. Rzęsy są pokarmem dla ptactwa wodnego. Przeważnie unosi się tuż pod powierzchnią wody.

Moja rada :

Rzęsy w naszych oczkach powinniśmy się strzec tak jak ognia w domu. Uważajmy w momencie przenoszenia roślin pozyskanych ze środowiska naturalnego aby nie zawlec jej do oczka. Jako że jest pokarmem ptactwa wodnego, może być również przez to ptactwo przenoszona na piórach do naszych oczek. Rzęsa jest rośliną bardzo ekspansywną, potrafi w małych zbiornikach bogatych w substancje pokarmowe, pokryć całą powierzchnie w ciągu kilku tygodni. Natomiast w zbiornikach w których jest duża obsada roślin wodnych i jest duża konkurencja pokarmowa rzęsa nie występuje. Robiłem, w lipcu roku 2000, doświadczenie: wykonałem z drobnooczkowej  siatki plastikowej  (4 x 4 mm) , rodzaj rury o średnicy ok 50 cm i postawiłem pionowo ten "wynalazek" w Mikro Jeziorku, na półce dla roślin. Do wnętrza rury włożyłem kilka sztuk rzęsy. Rura służyła jako "zagroda", aby rzęsa nie rozlazła się po Jeziorku. Chciałem sprawdzić w jakim czasie rozrośnie się i zapełni wnętrze rury. Niestety po kilku dniach rzęsa zmarniała. Jeziorko mam obsadzone kilkunastoma gatunkami roślin wodnych. Rośnie w nim : oczeret jeziorny (Schoenoplectus lacustris), pałka szerokolistna (Typha latifolia), pałka wąskolistna (Typha angustifolia), jeżogłówka gałęziasta (Sparganium erektum), kosaciec żółty (Irys pseudacorus), mięta wodna (Mentha aquatica), strzałka wodna (Sagittaria sagittifolia), żabieniec babka wodna (Alisma plantago aquatika), rdest ziemno-wodny (Polygonum amphibium), grzybień biały (Nymphaea alba), grążel żółty (Nuphar lutea) i osoka aloesowata (Stratiotes aloides). Większość z tych roślin jest bardzo "żarłoczna" i powoduje to że rzęsa nie ma szans na zdobycie pokarmu. Poza tym przeciętnie raz na dwa-trzy miesiące wkładam do Jeziorka worek z 60 l. kwaśnego torfu (pH-3.5) na jakieś dwa-trzy tygodnie (Uwaga ! nie dłużej żeby nie zaczął gnić), utrzymuję w ten sposób pH. wody na odpowiednim poziomie (pH 6.8 do 7.5).

Rośliny swobodnie pływające


Stronę opracował : Paweł Woynowski

Wykorzystano hasła ze
"Słownika botanicznego" pod redakcją
Alicji i Jerzego Szwejkowskich.
Wiedza Powszechna Warszawa 1993 r.

Copyright © 2002 r. by Paweł Woynowski

Strona powstała:
26.października.2002 r.